Условия за ползване

Общи условия за покупко-продажба чрез „Електронен магазин – Smart doors

 

Общите условия  на договорите за покупко-продажба от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите са между:

„Евродом 2001” ЕООД, регистриран в гр. София с адрес бул. Христо Ботев № 112, Идент.№ по ЗДДС: BG 13100396, наричано за краткост ДОСТАВЧИК , от една страна

и

от друга – лицето, съгласило се с общите условия, наречено за краткост ПОТРЕБИТЕЛ,

във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите стоки в електронния магазин www.shop.evrodom2001.eu

Настоящите условия обвързват всички потребители, като се съгласяват изцяло да приемат и се задължават да спазват настоящите общи условия. 

Дефиниции

При тълкуването на Общите условия посочените по-долу термини имат следното значение:

Потребителски профил –обособена част от сайта, съдържаща информация за Потребителя, предоставена му от него при регистрацията му и съхранявана от shop.evrodom2001.eu.  Клиентският  профил осигурява на Потребителя възможност по всяко време да преглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, както и осигурява пълен достъп до всички негови заявки за закупуване на стоки и възможност за отказ от информационния бюлетин и др.

Продажна цена –цената на стоката за бройка в български лева ,включваща ДДС.

Крайна продажна цена –цената на стоката с начислените такси за транспорт

Търговски съобщени –рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките.

Недобросъвестни действия –всякакви действия или без действия, нарушаващи общоприетата Интернет етика, както и каквито и да било други действия, които могат да се квалифицират като нарушения и престъпления по действащото българско законодателство. 

Предмет

Доставчикът предоставя на Потребителя възможност за закупуване на стоки във виртуалния му магазин, след предварителна регистрация, отправяне на заявка и заплащане на съответната Крайна продажна цена.

Права и задължения на Доставчика

1.Задължения

* да посочи основните характеристики на стоките, които предлага*продажната цена на стоките, с вкл. ДДС, както и тарифа за стойността на куриерските разходи, които не са включени в цената на стоките.

* информация за начина на плащане, доставка и изпълнение на договора

* да прехвърли собствеността на заявената за покупка стока

* да достави в срок заявената за покупка стока

* да осигури гаранционно покритие на стоките си съгласно Закона за защита на потребителите.

*Да спазва настоящите Общи условия, Интернет етиката, както и правилата на морала и добрите нрави.

2.Права

* да изпраща търговски съобщения или реклами до Потребителя, относно свои или оферирани от други търговци стоки, да провежда анкети и др.

* да поставя електронни препратки към други Интернет страници и рекламни банери за продажба на стоки ипредоставяне на на услуги от трети лица, вкл. към сайтове, непопадащи в контрола на Доставчика.

* да събира информация за Потребителя, когато той се регистрира като име, адрес , телефон, електронен адрес и др. Доставчиккът ще използва същата при спазване на Закона за защита на личните данни.

Права и задължения на Потребителя

1.Задължения

* да попълни точни  и валидни данни относно своята самолечност, адрес за доставка, телефон за контакт, електронен адрес и др.в регистрационата форма, намираща се в този сайт и при промени да уведоми Доставчика своевременно.

* да опазва паролата си и  в случай на неправомерен достъп до Потребителския си профил да уведоми Доставчика незабавно.

* да не подава фиктивни и невалидни заявки.

* да заплати Крайната продажна цена- цената на стоката и включените транспортни/куриерски такси.

2.Права

* на достъп и корекция на въведените  лични данни.

* на отказ от заявените за закупуване стоки в следните случеи:

– когато доставената стока не съотвества на поръчаната от Потребителя.

– при недостатъци, които не са могли да бъдат установени в момента на доставката, Потребителя може да поиска замяната на закупената от него стока в срок до 48 часа  от извършване на доставката.

– когато стоката е повредена при транспорта.

– когато цената, която Потребителя трябва да заплати не съответства на дължимата по договора сума. 

Сключване на договора

Доставчикът е длъжен да публикува на станицата си shop.evrodom2001.eu точно и ясно описание на стоките си, както и тяхното изображение и продажната им цена с включено ДДС. При окончателно потвърждение от страна на Потребителя на неговата заявка той е информиран от Доставчика за Крайната продажна цена,включваща всякакви транспортни разходи, свързани с доставката на стоката. Доставчика посочва начина на плащане, доставка и срок за изпълнение на поръчката. При желание на Потребителя да поръча стока с нестандартни размери, която не се поддържа на склад, Доставчика се задължава да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон за контакт за да уточни размерите, цената и срока за доставка на желаната от Потребителя стока.

Заявка за покупка

Потребителят попълва предоставената електронна форма за заявка за закупуване на стоки, след изрично изразено съгласие с настоящите Общи условия, както и въвеждане на валидни потребителско име и парола, точно придържайки се към указаните технически стъпки по сключването на договора.

Техническите стъпки включват следните последователно осъществявани операции:

* Определяне на вида и количеството на стоката и потвърждение на заявката чрез натискане на съответния бутон, обозначен срещу стоката.

* Избиране на желания начин на плащане

* Окончателно обвързващо потвърждаване на направената заявка.

При посочени неверен или неточен адрес за доставка и/или телефон за контакт, заявката се счита за невалидна и Доставчикът не е обвързан от задължение за изпълнение на заявката.

 Приемане на заявката

Доставчикът потвърждава получаването на заявката чрез изпращането на електронно съобщение на посочения от Потребителя електронен адрес за кореспонденция и/или телефонно обаждане за потвърждение от страна на клиента. При желание на Потребителя да поръча стока с нестандартни размери, която не се поддържа на склад, Доставчика се задължава да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон за контакт за да уточни размерите, цената и срока за доставка на желаната от Потребителя стока. При потвърждение от страна на Потребителя, че желае да поръча заявения от него нестандартен продукт, Доставчика изпраща потвърждение за направената поръчка на посочения от Потребителя електронен адрес.

Плащане

Крайната продажна цена може да бъде заплатена от Потребителя по един от следните начини:

* чрез наложен платеж – заплащането се осъществява в момента на доставката, когато куриер  посети на посочен от Потребитея адрес и лично предаде закупената от www.shop.evrodom2001.eu стока.

* по банков път на посочена от Доставчика банкова сметка, преди получаване на поръчаната стока.

 Доставка

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Потребителя адрес за доставка в срок до 3 работни дни за цялата страна от датата на получаването на потвърждението за направената заявка на посочения от Потребителя електронен адрес. Посочения срок важи в случаите когато стоката е налична на склад. Ако Потребителя желае да поръча продукт с нестандартни размери, срока за доставка се уточнява допълнително от Доставчика, след като се свърже с Потребителя на посочения от него телефон за контакт. Потребителя, ако не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес, то Доставчика се освобождава от задължението си да изпълнява заявената доставка. Предаването на стоката е съпроводено с придружаващи стоката документи, които  Потребителя подписва при приемането и. Ако има несъответствие между заявените и доставените продукти, това се декларира на място при получаването от Получателя. Той е длъжен да уведоми за несъответствието куриера, както и Изпращача на съответните телефони за контакт: 02/8317434 или 0887905074. Ако това не се случи, се приема, че пратката е доставена изцяло и без забележки.

Рекламации и връщане на стока

Всеки Потребител може да върне закупената от сайта стока в 7 дневен срок от датата на получаване на пратката при условие , че същата не е ползвана, че е чиста, без увреждания , придружена с оригиналната опаковка, етикет и доказателство, че е купена от нас. Моля преди да върнете закупената от нас стока да се свържете с нас на посочения телефон за връзка 0887 905074 илиe-mail: shop@evrodom2001.eu и да попълните формата ни за рекламации, която ще намерите в долната част на страницата на сайта. След това ще се свържем с Вас за уточняване на проблема и съответното връщане на стоката.

Рекламациите изпращайте на адрес:гр София , бул. Христо Ботев 112

При рекламация се връща стойността на изпратената стока, съгласно заявката, като разходите по връщането се поемат от изпращача връщащ стоката. Ако при връщането на стоката я върнете с пощенски разходи за наша сметка, те ще бъдат приспаднати от сумата на върнатата стока и след това сумата ще бъде възстановена по банковата сметка на изпращача. Не се приемат обратни пратки с наложен платеж.
След приемане на върната стока (информацията, за което ще бъде изпратена по e-mail) Доставчика връща дължимите суми в срок от 7 работни дни. Сумата ще бъде възстановена:

 на банковата сметка, чийто номер трябва да посочи Потребителя във формуляра за рекламация.


Стока, чието връщане или рекламация не може да се приеме (ако е изпратена след посочения срок; ако не е придружена с доказателство че е закупена от нас, ако е замърсена, ако е използвана) ще бъде изпратена обратно на Потребителя за негова сметка.
Рекламации, отнасящи се до механични повреди, възникнали по време на транспорта, ще бъдат разглеждани само въз основа на протокол за рекламация, изготвен в присъствието на куриера. Пратки с върната стока, които поради неподходяща опаковка са били повредени при транспортирането, ще бъдат връщани на Потребителя за негова сметка. Молим да не забравите старателно да опаковате и да осигурите целостта на пратката. За ревизионни клапи по специфично зададен размер от клиента не се приема връщане или замяна.

Защита на личните данни

С цел закупуването на продукти от електронен магазин– Smart doors, вие подавате лична информация напълно доброволно – собствено и фамилно име, адрес и телефон за контакт и доставка на потребителя. Електронният магазин използва личната информация единствено с цел да подобри услугите, които ви предлага и за да получи необходимите данни за изпълнение на вашата поръчка. В допълнение към информацията, която Вие ни предоставите, ние може така също да събираме информация по време на Вашето посещение на нашия сайт чрез инструменти за автоматично събиране на информация, които включват бисквитки, връзки, страници и други често ползвани инструменти за събиране на информация.
Информацията която събираме, за да разберем Вашите потребности и интереси ни помага да направим Вашето посещение последователно и персонализирано. Например, ние може да използваме Вашата информация, за да Ви:

  • помогнем при попълване на поръчка;
  • информираме отностно продукти или услуги;
  • да предоставим услуги и поддръжка;
  • известим за нови услуги или други ползи;
  • предоставим персонализирани промоционални оферти;
  • изберем съдържание което да Ви бъде показано;

Изпратената от вас информация не се предоставя на трети лица!

Разкриване на информацията

Електронен магазин – Smart doors, се задължава да не разкрива никаква лична информация за Клиента и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
1. информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
2. в други предвидени в закона случаи.

Акаунт и сигурност

Вие сте отговорни за поверителността на паролата и акаунта,  както и за всяка активност, появяваща се при използването на Вашата парола и акаунт. Съгласявате се незабавно да уведомявате онлайн  магазина за всяка неоторизирана употреба на Вашата парола или акаунт и да приключвате всяка сесия с изход от акаунта си. Електронен  магазин – Smart doors, не може да бъде и няма да бъде отговорен  за каквато и да е загуба или вреда, причинена от неспазването на условията посочени по-горе.

Ограничаване на отговорността

Доставчикът поддържа информацията в страницата на виртуалния магазин винаги вярна и актуална, но не претендира за нейната изчерпателност и достоверност.

Доставчикът не поема отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Доставчикът не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди- включително, но не само случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Доставчика.

Доставчикът не гарантира непрекъсваемия, навременния, сигурния и свободния от грешки достъп до виртуалния магазин,  доколкото това е извън контрола и възможностите на Доставчика.

Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени върху телекомуникационните съоръжения, софтуера и хардуера, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, използвани по какъвто и да било начин посредством интернет страницата www.shop.evrodom2001.eu 

Доставчикът не е длъжен да наблюдава информацията, която съхранява, пренася или прави достъпна при предоставяне на услуги на информационното общество, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност.

Той не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, намиращи се на интернет страници и ресурси, станали достъпни чрез поставените на интернет страницата www.shoр.evrodom2001.eu рекламни банери и/или електронни препратки, доколкото Доставчикът няма обективната възможност и задължение да контролира съответните страници и ресурси. 

Допълнителни условия

Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителя. Доставчикът не носи отговорност, ако Потребителя не е прочел последния вариант на настоящите Общи условия, в случаите, в които той е бил оповестен на интернет страницата на Доставчика: www.shop.evrodom2001.eu При използване на предлаганите от Доставчика услуги Потребителят се задължава да спазва настоящите Общи условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия.

Разрешаване на спорове

В случай на възникнали спорове от или във връзка с на настоящите Общи условия страните се задължават да положат усилия за разрешаването им в дух на разбирателство и взаимни компромиси.В случай, че страните не успеят да се постигнат споразумение, спорът между тях се решава окончателно от компетентния български съд. 

Приложимо право

За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на българското материално право.

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас.